IPA International

ipa-international.org

IPA Polska

ipapolska.pl

IPA Bośnia i Hercegowina

ipabih.com

IPA Czechy

ipacz.cz

IPA Ukraina

ipa-ua.org

IPA Rumunia

ipamures1.ro


Skład Prezydium:

  • Paweł Rutkiewicz – Przewodniczący
  • Ryszard Balczyński – Sekretarz
  • Jakub Woźny – Zastępca Sekretarza
  • Marek Balczyński – Skarbnik
  • Roman Polniak – Członek ds. kontaktów z samorządami
  • Hieronim Tacka – Członek ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych
  • Rafał Łagoda – Członek ds. organizacji zebrań i spotkań

Komisja Rewizyjna:

  • Rafał Skowron – Przewodniczący
  • Robert Pilch – Członek