Spotkanie noworoczne 2024

Już tradycyjnie styczeń w Regionie IPA Gostyń jest okazją do podsumowania przedsięwzięć, które za nami i przedstawienia planów i zamierzeń na bieżący rok, a wszystko to w ramach Spotkania Noworocznego, które odbyło się 19 stycznia 2024r. w restauracji „Cukropol” w Gostyniu.

Pocieszającym trendem jest fakt, iż z roku na rok jest nas na tej uroczystości coraz więcej. Oprócz członków, uczestniczą w nim sympatycy naszego Stowarzyszenia, osoby wspierające oraz zaproszeni goście z IPA Region Poznań i IPA Region Leszno.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Przewodniczącego Regionu życzeń jego uczestnikom, wręczenia odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Kolega Piotr Leciejewski, otrzymał przyznany przez Zarząd Krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Złoty „Krzyż Zasługi IPA Sekcja Polska”, a kolega Kazimierz Kaminiarz medal Złoty „Za wyróżniającą się działalność statutową”. Certyfikat 5 lecia otrzymali Przemysław Giemza i Marcin Biniakiewicz. Podziękowanie w formie grawertonu za wspieranie działalności statutowej otrzymał Grzegorz Jesiak. Wojciech Roesler na wniosek Regionu Gostyń został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” Medale, wyróżnienia wręczone zostały przez członków Prezydium Regionu IPA Gostyń. Miłym akcentem było przekazanie przez Piotra Leciejewskiego Ryszardowi Balczyńskiemu czapki generała Policji.

Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę i rozmowy pomiędzy jej uczestnikami. W imieniu uczestników spotkania pragnę podziękować za wsparcie organizacyjne i logistyczne: Dariuszowi Wilkowi, Stanisławowi Markowskiemu, Robertowi Bartkowiakowi, Grzegorzowi Jesiakowi, Jerzemu Szwarczyńskiemu, Stanisławowi Kubiakowi, Romanowi Pawlakowi i Bartoszowi Nowakowskiemu.