Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w IPA Region Gostyń

Dnia 15 października 2022 roku w Regionie IPA Gostyń odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie zebrania podsumowano działanie Regionu w latach 2018-2021. Sprawozdania z działalności przedstawili Przewodniczący Regionu Ryszard Balczyński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Skowron. W glosowaniu ustępującemu Prezydium udzielono absolutorium.

Następnie przeprowadzono wybory do Prezydium Regonu i Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2025. Przewodniczącym IPA Region Gostyń został Paweł Rutkiewicz, Sekretarzem Ryszard Balczyński, Zastępcą Sekretarza Jakub Woźny, Skarbnikiem Marek Balczyński, Członkiem ds. kontaktów z Samorządami Roman Polniak, Członkiem ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych Hieronim Tacka, Członkiem ds. organizacji zebrań i spotkań Rafał Łagoda.

Rafała Skowron, został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a Robert Pilch jej Członkiem.

Ustępującemu Prezydium dziękujemy za dotychczasową działalność na rzecz Stowarzyszenia, a nowo wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nadchodzących latach.

RK