Spotkanie z Michałem Glubev

W dniach 22 czerwca oraz 9 lipca 2022 roku na terenie hotelu i restauracji Cukropol w Gostyniu miało miejsce spotkanie z płk. Michaiłem Glubev z ukraińskiej Policji, a także lokalnej sekcji IPA Żytomierz.

W trakcie spotkań omówiono bieżącą sytuację na Ukrainie oraz formy wsparcia które IPA Region Gostyń może zaproponować kolegom w potrzebie. Z inicjatywy prezydium IPA Region Gostyń na ręce płk. Michaiła Glubeva przekazana została dwukrotnie pomoc humanitarna dla policjantów z jednostki w Żytomierzu. Oba spotkania przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Przyznać należy, że pomimo trwającej za wschodnią granicą wojny i wielu poniesionych strat ukraińscy policjanci nie tracą ducha, chcą pokoju i ustabilizowania sytuacji politycznej. Przekazana pomoc humanitarna jest dla nich niezbędna z uwagi na zniszczenia, których dokonał kraj agresora w Żytomierzu i okolicznych miejscowościach.