Spotkanie noworoczne 2023

20 stycznia 2023 roku w Hotelu Cukropol w Gostyniu, który posiada również status IPA HOUSE, odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Regionu IPA Gostyń. W uroczystości uczestniczyło ponad czterdzieścioro członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz jego sympatyków. W imieniu Prezydium Regionu kolega Paweł Rutkiewicz przywitał wszystkich zebranych. Następnie w kilku słowach podsumował rok 2022, przedstawił plany działania na rok 2023 życząc uczestnikom spotkania wszystkiego co najlepsze w rozpoczętym już roku. Spotkanie Noworoczne swoją obecnością zaszczycili I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu nadkom. Krzysztof Wróblewski, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji i Regionu IPA Poznań nadkom. Radosław Borowczyk, przedstawiciel Regionu IPA Leszno kolega Ireneusz Skrzypczak oraz Łukasz Szulc z Regionu IPA Śrem. W trakcie oficjalnej części spotkania przedstawiciele Prezydium IPA Region Gostyń wręczyli listy gratulacyjne i odznaczenia członkom regionu oraz sympatykom Regionu IPA Gostyń, którzy wsparli naszych przyjaciół z IPA Żytomierz w Ukrainie pomocą humanitarną w postaci sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, żywności oraz środków łączności. Podczas spotkania Przewodniczący Regionu wręczył także legitymacje członkowskie nowo przyjętym Maciejowi Stachowiakowi i Ireneuszowi Wojtaszczykowi. Po zakończeniu uroczystej części spotkania wszyscy wspólnie zasiedli do stołów, przy których  sympatycznie spędziliśmy czas do późnego wieczora.

Tekst: Marek Balczyński
Foto: Dariusz Fabianowski