Członkowie Prezydium Regionu IPA Gostyń z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu

Okazją do wizyty 26 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu były zmiany na stanowiskach Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu, którym obecnie jest insp. Paweł Wawrzyniak oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego, którego to obowiązki powierzono nadkom.  Zbigniewowi Krawczykowi. W trakcie spotkania ustaliliśmy zasady współpracy pomiędzy Kierownictwem jednostki,  a Stowarzyszeniem IPA Region Gostyń. Zaprezentowaliśmy rys historyczny naszej 27 letniej działalności, przedstawiliśmy obszary odpowiedzialności poszczególnych członków Prezydium Regionu, Regiony krajowe z którymi na stałe współpracujemy oraz grupy zagraniczne, z którymi mamy podpisane umowy o współdziałaniu w obszarach szkolenia, sportu, kultury i turystyki. Omówiliśmy przygotowania do obchodów Święta Policji oraz tegorocznych wizyt zagranicznych delegacji z Rumuni i Czech. Komendanci zwrócili się do nas o większą promocję działań Stowarzyszenia wśród czynnych zawodowo Policjantów Gostyńskiej jednostki. Ponad 2 godzinne spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.  Z ramienia Regionu IPA Gostyń w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Paweł Rutkiewicz, Sekretarz Ryszard Balczyński oraz Zastępca Sekretarza Jakub Woźny.

Na zakończenie spotkania wręczyliśmy Komendantom pamiątkowe grawertony.